اسناد مشابه با عنوان: تحلیل مسایل الکترومغناطیسی با استفاده از روش های عددی المان محدود و تفاضل محدود در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی

پایان‌نامه حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی کسری با استفاده از روش تفاضل متناهی

استاد راهنما: بهنام سپهریان ، استاد مشاور: علی محمد نظری ، دانشجو: الهام افشاری ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده علوم انسانی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه حل مسائل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی با استفاده از موجک هار

استاد راهنما: نرگس تولایی ، استاد مشاور: رضا پورقلی ، دانشجو: سایده فیوادیان ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پایه دامغان - 1390 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه حل عددی معادلات با مشتقات جزئی با استفاده از روش لاین

استاد راهنما: جعفر بی آزار ، دانشجو: نجمه نومیدی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم ریاضی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات