اسناد مشابه با عنوان: آنالیز حساسیت خواص فیزیکی و جریان نانو سیال بر روی نرخ انتقال حرارت در یک میکرو کانال با شیار های مثلثی

مقاله کنفرانس تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت نانو سیال بر روی یک پله با وجود مانع

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک - 1397
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات