اسناد مشابه با مقاله: جغرافیا - اقتصاد و جهانی شدن و الگوهای تاثیرگذار

اقتصاد و جهانی شدن

نویسنده: یاسر آزرمی ،
مقاله نشریه: عصر فناوری اطلاعات » خرداد 1391  شماره76

جهانی شدن و تحول مفهوم جغرافیا

مقاله نشریه: اطلاعات جغرافیایی (سپهر) » زمستان 1391  شماره84

جهانی شدن اقتصاد

مقاله نشریه: آوین » اسفند 1382  شماره4

جهانی شدن اقتصاد

مقاله نشریه: مناطق ویژه اقتصادی » مهر 1381  شماره16

جهانی شدن و اقتصاد اطلاعات

نویسنده: ثریا ضیایی ،
مقاله نشریه: اطلاع شناسی »   (پياپي 16)، بهار و تابستان 1386  شماره3-4

جهانی شدن و اقتصاد ایران

مقاله نشریه: فرهنگ و پژوهش » سه شنبه 1 مهر 1382  شماره121

جهانی شدن و اقتصاد ایران

نویسنده: محمدرضا رفعتی ،
مقاله نشریه: بررسی های بازرگانی »   (پياپي 190)، خرداد و تير 1383  شماره6

جهانی شدن و اقتصاد ایران

مقاله نشریه: بانك صادرات ایران » بهار 1381  شماره20
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات