اسناد مشابه با عنوان: اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز

مقاله نشریه اصول و مبانی قراردادهای متدال نفت و گاز

نشریه گستره انرژی » آذر 1391  شماره68

مقاله نشریه دیپلماسی انرژی و تجارت فرآورده های نفت و گاز

نویسنده: محسن خجسته مهر ،
نشریه اكتشاف و تولید نفت و گاز » آبان 1389  شماره73
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات