اسناد مشابه با عنوان: بررسی پایداری دینامیكی وسیله هوشمند زیرآبی به روش عددی

پایان‌نامه بررسی پایداری دینامیکی پوسته‌های کروی هوشمند

دانشجو: رضا پیل افکن ، استاد مشاور: رضا انصاری ، ابوالفضل درویزه ، استاد راهنما: منصور درویزه ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - 1386 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بهبود پایداری دینامیکی سیستم های قدرت به کمک روش های هوشمند مبتنی بر کوانتوم

دانشجو: محمد مهدی احمدی ، استاد راهنما: سهیل گنجه فر ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده مهندسی - 1391 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: کوانتوم

پایان‌نامه بررسی پایداری دیوارهای میخکوبی شده به روش تحلیل عددی

دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه ملایر - دانشکده عمران - 1394 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه تحلیل پایداری دینامیکی تونل آبشار هراز تحت بارهای دینامیکی با استفاده از روش های عددی

دانشجو: صدیقه شعبانی ، استاد راهنما: هادی حمیدیان شورمستی ،
غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - مؤسسه آموزش عالی روزبهان - دانشکده فنی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: تونل ، زلزله
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات