تمام نسخه های مقاله: تاثیر توجه انتخابی شنوایی بر مهار دگرطرفی گسیل‏های صوتی وابسته به فركانس محرك گوش (2 نسخه)

تاثير توجه انتخابي شنوايي بر مهار دگرطرفي گسيل هاي صوتي وابسته به فركانس محرك گوش

مقاله نشریه: (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research » , مهر 1390, دوره 20, شماره 2 (پياپي 36)

تاثير توجه انتخابي شنوايي بر مهار دگرطرفي گسيل‏هاي صوتي وابسته به فركانس محرك گوش

مقاله نشریه: Auditory and Vestibular Research » (پياپي 36)، سال 2011  شماره2
کلیدواژه: مهار دگرطرفي ، پردازش بالا به پايين ، گسيل‏هاي صوتي فركانسي گوش ، توجه انتخابي شنوايي ، راه‏هاي وابران شنوايي ، قشر شنوايي
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات