تمام نسخه های مقاله: بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن (4 نسخه)

مقاله نشریه بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن

نشریه مقالات و بررسی ها » 71-(1381)
کلیدواژه: معاطات ، مصالح ، عرف ، بیع ، شرط ، بطلان ، عقود ، تراضی ، صیغه ، جواز ، ملکیت

مقاله نشریه بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن

نشریه مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) » 71-0(2002)
کلیدواژه: بطلان ، بیع ، تراضی ، جواز ، شرط ، صیغه ، عرف ، عقود ، مصالح ، معاطات ، ملکیّت

مقاله نشریه بیع معاطات واثر عرف در تصحیح آن

نویسنده: ،
نشریه  مقالات و بررسیها » دوره:35 - شماره:71

مقاله نشریه بيع معاطات و اثر عرف در تصحيح آن

نشریه مقالات و بررسيها »
کلیدواژه: بيع ، معاطات ، عقود ، تراضي ، شرط ، عرف ، مصالح ، صيغه ، جواز ، بطلان ، ملكيت
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات