تمام نسخه های مقاله: بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن (4 نسخه)

بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن

مقاله نشریه: مقالات و بررسی ها » 71-(1381)

بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن

مقاله نشریه: مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) » 71-0(2002)
کلیدواژه: بطلان ، بیع ، تراضی ، جواز ، شرط ، صیغه ، عرف ، عقود ، مصالح ، معاطات ، ملکیّت

بیع معاطات واثر عرف در تصحیح آن

نویسنده: ،
مقاله نشریه:  مقالات و بررسیها » دوره:35 - شماره:71

بيع معاطات و اثر عرف در تصحيح آن

مقاله نشریه: مقالات و بررسيها »
کلیدواژه: بيع ، معاطات ، عقود ، تراضي ، شرط ، عرف ، مصالح ، صيغه ، جواز ، بطلان ، ملكيت
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات