تمام نسخه های مقاله: وفای به عهد (3 نسخه)

وفای به عهد

مقاله نشریه: مقالات و بررسی ها » 63-(1377)

وفای به عهد

نویسنده: احمد باقری ،
مقاله نشریه: مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) » 63-0(1998)
کلیدواژه: ایفاء ، ایقاع ، انتقال حق ، بیع ، تعهد ، تملیک ، ذمّه ، شرط ، عقد ، عمل حقوقی ، عهد ، قبض ، کلی ما فی الذمه ، موفی ، موفی له ، واقعه حقوقی ، وفا

وفای به عهد

نویسنده: ،
مقاله نشریه:  مقالات و بررسیها » دوره:31 - شماره:63
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات