تمام نسخه های مقاله: ترومبوز وريد تخمداني بعد از حاملگي دوقلويي: معرفي مورد (2 نسخه)

مقاله نشریه ترومبوز ورید تخمدانی بعد از حاملگی دوقلویی: معرفی مورد

نشریه مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران » 144-(1395)
کلیدواژه: ورید تخمدانی ، ترومبوز ، دوره نفاس ، حاملگی ، دوقلویی ، ovarian vein ، thrombosis ، puerperium ، pregnancy ، twin ، ورید تخمدانی ، ترومبوز ، دوره نفاس ، حاملگی ، دوقلویی ، ovarian vein ، thrombosis ، puerperium ، pregnancy ، twin

مقاله نشریه ترومبوز وريد تخمداني بعد از حاملگي دوقلويي: معرفي مورد

نشریه دانشگاه علوم پزشكي مازندران » دي 1395 شماره144
کلیدواژه: وريد تخمداني ، ترومبوز ، دوره نفاس ، حاملگي ، دوقلويي
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات