تمام نسخه های مقاله: پيش بيني درد زايمان بر اساس سخت رويي روان شناختي، حمايت اجتماعي و تاب آوري در زنان نخست زاي شهر بوشهر (2 نسخه)

مقاله نشریه پیش‌بینی درد زایمان بر اساس سخت‌رویی روان‌شناختی، حمایت اجتماعی و تاب‌آوری در زنان نخست‌زای شهر بوشهر

نشریه مجله بالینی پرستاری و مامایی » 2-(1396)
کلیدواژه: درد زایمان ، سرسختی روان‌شناختی ، حمایت اجتماعی ، تاب ‌آوری. ، Labor ، Psychological hardiness ، Social support ، Resilience.
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات