تمام نسخه های مقاله: FPGA طراحی و پیاده سازی یك انالیزرالكترواستاتیكی بر روی یك برای سیستمهای توموگرافی مقاومت الكتریكی (2 نسخه)

مقاله کنفرانس طراحي و پياده سازي يک اناليزرالکترواستاتيکي بر روي يک FPGA براي سيستم هاي توموگرافي مقاومت الکتريکي

كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران - 1386
کلیدواژه: توموگرافي مقاومتي الکتريکي ، پردازش موازي ، خط لوله ، گوس سايدل ، ضرايب کوپلينگ ، روش تفاضل محدود ، FPGA

مقاله کنفرانس FPGA طراحی و پیاده سازی یك انالیزرالكترواستاتیكی بر روی یك برای سیستمهای توموگرافی مقاومت الكتریكی

سيزدهمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايران - 1386
کلیدواژه: توموگرافی مقاومتی الكتریكی ، پردازش موازی ، خط لوله ، گوس سایدل ، ضرایب كوپلینگ ، روش تفاضل محدود ، FPGA
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات