تمام نسخه های مقاله: بررسی تاثیر آموزش برنامه غنی سازی ارتباط بر افزایش صمیمیت زوج های هر دو شاغل (5 نسخه)

بررسی تأثیر آموزش برنامه غنی‌سازی ارتباط بر افزایش صمیمیت زوج های هر دو شاغل

کلیدواژه: صمیمیت ، آموزش برنامه غنی‌سازی ارتباط ، زوج‌های هر دو شاغل. ، Intimacy ، Training relationship enhancement program ، Dual-career couples. ، صمیمیت ، آموزش برنامه غنی‌سازی ارتباط ، زوج‌های هر دو شاغل.

بررسی تاثیر آموزش برنامه غنی سازی ارتباط بر افزایش صمیمیت زوج های هر دو شاغل

نویسندگان: ، ، ،
کلیدواژه: صمیمیت ، آموزش برنامه غنی سازی ارتباط ، زوج های هر دو شاغل ، Intimacy ، Training relationship enhancement program ، Dual-career couples
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات