تمام نسخه های مقاله: بازخوانی مشاركت مردم در بازسازی زلزله 1382 بم (4 نسخه)

بازخواني مشاركت مردم در بازسازي زلزله 1382 بم

مقاله نشریه: مسكن و محيط روستا » , پاييز 1391, دوره 31, شماره 139

بازخواني مشاركت مردم در بازسازي زلزله 1382 بم

مقاله نشریه: مسكن و محيط روستا » ، پاييز 1391  شماره139
کلیدواژه: مشاركت ، بازسازي بم ، مديريت بازسازي ، سياست هاي بازسازي

بازخوانی مشارکت مردم در بازسازی زلزله ۱۳۸۲ بم

مقاله نشریه: مسکن و محیط روستا » 139-(1391)
کلیدواژه: مشارکت ، مدیریت بازسازی ، سیاست‌های بازسازی ، بازسازی بم ، Participation ، Reconstruction management ، reconstruction policy ، Bam ، مشارکت ، مدیریت بازسازی ، سیاست‌های بازسازی ، بازسازی بم

بازخوانی مشارکت مردم در بازسازی زلزله 1382 بم

نویسندگان: ، ،
مقاله نشریه:  مسکن و محیط روستا » دوره:31 - شماره:139
کلیدواژه: مشارکت ، مدیریت بازسازی ، سیاست های بازسازی ، بازسازی بم
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات