تمام نسخه های مقاله: حقوق معاملات بورس در چنبره نرم افزارها (2 نسخه)

مقاله نشریه حقوق معاملات بورس در چنبره نرم افزارها

نویسنده: كورش كاوياني ،
نشریه نقد كتاب فقه و حقوق » ، 2014  شماره1
کلیدواژه: بيع ، سهام ، بورس ، سهم ، مباني حقوقي

مقاله نشریه حقوق معاملات بورس در چنبره نرم افزارها

نشریه فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق » 1-(1394)
کلیدواژه: بورس ، مبانی حقوقی ، بیع ، سهم ، سهام. ، بورس ، مبانی حقوقی ، بیع ، سهم ، سهام.
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات